Santa Claus Parade Listings – 2023

Santa Claus Parade Listings – 2023

PARADEDATE
Chatham Santa Claus ParadeFriday, November 17th
Wallaceburg Santa Claus ParadeSaturday, November 18th
Tilbury Santa Claus ParadaFriday, November 24th
Blenheim Kinsmen Santa Claus ParadeFriday, December 1st
Wheatley Santa Claus ParadeSaturday, December 2nd
Ridgetown Santa Claus ParadeSaturday, December 9th
Dresden Santa Claus ParadeSaturday, December 9th
Thamesville Santa Claus ParadeFriday, December 15th