Santa Claus Parade Listings – 2022

Santa Claus Parade Listings – 2022

PARADEDATETIME
Chatham Santa Claus ParadeFriday, November 186:30 pm
Wallaceburg Santa Claus ParadeSaturday, November 192:00 pm
Tilbury Santa Claus ParadeFriday, November 257:00 pm
Wheatley Santa Claus ParadeSaturday, December 36:30 pm
Blenheim Kinsmen Santa Claus ParadeFriday, December 26:30 pm
Thamesville Santa Claus ParadeFriday, December 137:00 pm
Dresden Santa Claus ParadeSaturday, December 10th5:00 pm